Web Analytics Made Easy - Statcounter
Skip to main content
Data intrării în vigoare: 01 ianuarie 2022

Termeni și condiții

Folosirea website-ului www.dentaturism.com presupune acceptarea prevederilor cuprinse în Termeni și Condiții de către utilizator.

1. Termeni generali

 • 1.1 - Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale website-ului www.dentaturism.com (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa website-ul www.dentaturism.com, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul website-ului.
 • 1.2 - În înțelesul Termenilor și Condițiilor: “Website” înseamnă în continuare website-ul de internet www.dentaturism.com; “Administratorul Website-ului” înseamnă în continuare S.C. DENTATURISM CENTER S.R.L cu sediul în Strada Bucegi, nr. 8, 400667, Cluj-Napoca; “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Website, și/sau orice modul sau componenta a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Website-ul, care completează formularele de pe Website sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.
 • 1.3 - Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulați în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Website-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Website-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.
 • 1.4 - Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu aceștia. Utilizatorii înțeleg și accepta ca utilizarea precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Website-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Website-ului.
2. Drepturile asupra conținutului Website-ului
 • 2.1 - Conținutul și elementele de grafica ale Website-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul in format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe Website, prin newsletter-e sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Website) aparțin Administratorului Website-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Website-ului.
  Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Website-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Website-ului postate pe Website sau față de Conținutul Website-ului în general.
  În cazurile în care Conținutul Website-ului, indiferent de zona în care se află în Website și indiferent de tip este preluat de Administratorului Website-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.
 • 2.2 - Utilizatorii înțeleg și acceptă ca toate informațiile, datele, materialele postate pe Website au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Website-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Website-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.
 • 2.3 - Răspunsul primit ca urmare a completării formularului de estimare nu are valoarea unei consultații reale și Administratorul Website-ului nu poate fi răspunzător pentru acest răspuns informal, acesta având un scop pur informativ și nicidecum neconstituind un tratament medical adecvat.
 • 2.4 - Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Website-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu Website-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreunei din prevederile de mai sus în orice măsura, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii Conținutului Website-ului. Conținutul Website-ului, indiferent de zona în care se află în Website și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directa ori indirecta privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Website-ului.
 • 2.5 - Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Website sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. Administratorul Website-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.
  Cererile de utilizare a conținutului Website-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: S.C. DENTATURISM CENTER S.R.L cu sediul în Strada Bucegi nr. 8, AP. 65, 400667, Cluj-Napoca, cu mențiunea “În atenția conducerii Dentaturism” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Website-ului.
  Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către Website își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoana le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Website, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Website-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.
 • 2.6 - Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Website sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Website-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Website.
  Administratorul Website-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat sau încărcat pe website sau în oricare din modulele acestuia (cum ar fi, dar fără a se limita la formularul de contact sau estimare) pe Website de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.
  Orice persoane care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către Website își asumă obligația de a nu-i prejudicia în nici un mod pe ceilalți Utilizatori prin informațiile, comentariile și materialele expediate, și acceptă și înțeleg că ei sunt singurii care pot fi trași la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informațiilor, comentariilor, opiniilor și materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecințele juridice în legătură cu utilizarea lor. Este strict interzisă postarea pe Website a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.
 • 2.7 - Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Website-ului va putea opta în mod discreționar pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Website ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă că Website-ul le oferă doar o platforma de informare și comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Website indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

3. Legătura cu alte website-uri

 • 3.1 - Utilizatorii înțeleg și acceptă că Website-ul poate conține legături sau trimiteri către alte website-uri de internet, inclusiv website-uri personale (bloguri), website-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Website, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Website-ului utile în legătură cu Conținutul Website-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.
 • 3.2 - Administratorul Website-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate website-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste website-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Website-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte website-uri de internet nu implica aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Website-ului.
  În momentul în care Utilizatorii accesează aceste website-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste website-uri este supusa condițiilor stabilite de administratorii acestor website-uri.

4. Limitarea răspunderii

 • 4.1 - Administratorul Website-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Website-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Website-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Website și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
 • 4.2 - Administratorul Website-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Website-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al Conținutului de pe Website sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale Conținutului Website-ului.
 • 4.3 - Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Website-ului poate fi afectata de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Website-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Website-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Website-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.
 • 4.4 - Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Website-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Website-ului precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Website-ului.
 • 4.5 - În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Website-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Conținutului Website-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
 • 4.6 - Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Website-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Website sau prin intermediul Serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.
 • 4.7 - În cazurile de forță majora Administratorul Website-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Website-ului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, viruși informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat in sistemele Website-ului, erorile de operare, greva etc.
 • 4.8 - Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Website-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciului/Website-ului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul/Website-ul.

5. Legea aplicabilă. Litigii

 • 5.1 - Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Website-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritoriala a municipiului Cluj-Napoca.

6. Modificarea Termenilor și Condițiilor

 • 6.1 - Administratorul Website-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Website sau de Serviciu, ori prin accesarea Website-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Website-ului și/sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

Tratamente de calitate
la prețuri accesibile

Coroană

metalo-ceramică Cr-Co
150

Coroană

zirconiu CAD/CAM
300

Coroană

Total ceramică E-Max
250

Fațetă

Ceramică E-Max
250

Implant

Stark (german), cel mai economic implant
300

Implant

Bredent (german)
400

Implant

Biotech Kontact (francez)
400
Implantul Staumann

Implant

Straumann / Nobel Biocare

800

Sky Fast & Fixed Bredent

(All on 6)
3990

Sky Fast & Fixed Bredent

(All on 4)
2990

Straumann ProArch

(All on 6)
6600

Straumann ProArch

(All on 4)
5200

Orar :

 • Luni
  09:00 - 21:00
 • Marți
  09:00 - 21:00
 • Miercuri
  09:00 - 21:00
 • Joi
  09:00 - 21:00
 • Vineri
  09:00 - 21:00
 • Sâmbătă
  ÎNCHIS
 • Duminică
  ÎNCHIS

Colaboratori :